Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Kalendarium zdarzeń

Zobacz aktualne wskaźniki i stawki
 
Dziś jest czwartek,
06 maj
2021
czerwiec
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
31

wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca poprzedniego r. do 29 lutego br. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za poprzedni rok

3 terminy
1
2
3
4
5
6
7

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2012 r.

1 termin
8
9
10

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za poprzedni miesiąc

2 terminy
11
12
13
14
15

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2 terminy
16
17
18
19
20
21

wpłata za poprzedni miesiąc pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

wpłata za poprzedni miesiąc przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata za poprzedni miesiąc na PFRON

3 terminy
22
23
24
25

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

3 terminy
26
27
28
29
30

ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym

1 termin
1
2
3
4
 
 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość