Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Kalendarium zdarzeń

Zobacz aktualne wskaźniki i stawki
 
Dziś jest czwartek,
06 maj
2021
maj
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
26

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

wpłata podatku VAT za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5 terminów
27
28
29
30

sprawdzenie przez płatników składek prawidłowości danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych za 2011 r.

złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2011 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39). Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego dołączają je do zeznania.

2 terminy
1
2
3
4
5
6
7

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2012 r.

1 termin
8
9
10

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za poprzedni miesiąc

2 terminy
11
12
13
14
15
16
17

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2 terminy
18
19
20

wpłata za poprzedni miesiąc pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

wpłata za poprzedni miesiąc przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata za poprzedni miesiąc na PFRON

3 terminy
21
22
23
24
25

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

3 terminy
26
27
28
29
30
31

wpłata co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca poprzedniego r. do 29 lutego br. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne

złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą lub współpracującego przy prowadzeniu tej działalności zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za poprzedni rok

3 terminy
1
2
3
4
5
6
 
 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość