Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Aktualne wskaźniki i stawki

Kalendarium
 
Poradnik ZUS
rozwiń
Minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców
  Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe Wypadkowe Fundusz Pracy
Składka ZUS za miesiące kwiecień- grudzień 2012 254,55
412,97
169,25
51,83
40,83
51,831
Razem społeczne z chorobowym = 674,88
 
Razem społeczne bez chorobowego = 623,05
 
Łącznie miesięczne składki ZUS
kwiecień- grudzień 2012
981,26
Podstawa wymiaru
(IV-XII '2012)
2828,31
2115,60
Składka ZUS za miesiące
luty -marzec 2012
254,55
412,97
169,25
51,83
35,33
51,831
(do odliczenia 219,19 zł) Razem społeczne z chorobowym = 669,38  
Razem społeczne bez chorobowego = 617,55
 
Łącznie miesięczne składki ZUS za luty - marzec 2012 975,76
Podstawa wymiaru
(II-III '2012)
2828,31
2115,60
Składka ZUS za miesiąc
I-12
254,55
412,97
126,94
51,83
35,33
51,831
(do odliczenia 219,19 zł) Razem społeczne z chorobowym = 627,07
 
Razem społeczne bez chorobowego = 575,24
 
Łącznie miesięczne składki ZUS za styczeń 2012 933,45
Podstawa wymiaru
(I '2012)
2828,31
2115,60

 

1 - Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej, czyli od 1.01.2003 - 31.03.2006 - 1,93%, 01.04.2006 - 31.03.2009 - 1,80%, 01.04.2009 - 31.03.2012 - 1,67% a od 01.04.2012 - 1,93% podstawy wymiaru

Aktualności PODATKI
rozwiń
Koszty uzyskania przychodów w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 roku
Pracownik Kwota miesięczna Kwota roczna
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25

nie więcej niż

1.335,00

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków

111,25

łącznie nie więcej niż

2.002,05

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06

łącznie nie więcej niż

1.668,72

równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków

139,06

łącznie nie więcej niż

2.502,56

 

nie więcej niż
Przydatne linki
rozwiń

KRS link

CEIDG link

REGON link

PKD link

KSIĘGA WIECZYSTA link

Weryfikacja kontrahenta unijnego link

Kody pocztowe link

 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość