Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Kalendarium zdarzeń

Zobacz aktualne wskaźniki i stawki
 
Dziś jest wtorek,
19 styczeń
2021
luty
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
1

przekazanie do ZUS informacji o danych za poprzedni rok do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach poprzedniego roku (PIT-16A)

złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za poprzedni rok (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał poprzedniego roku

złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za poprzedni rok (PIT-4R)

złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za poprzedni rok (PIT-8AR)

przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

7 terminów
2
3
4
5
6
7
8

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2012 r.

1 termin
9
10

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za poprzedni miesiąc

2 terminy
11
12
13
14
15

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

2 terminy
16
17
18
19
20
21
22

wpłata za poprzedni miesiąc pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

wpłata za poprzedni miesiąc przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata za poprzedni miesiąc na PFRON

3 terminy
23
24
25

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

3 terminy
26
27
28
 
 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość