Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Kalendarium zdarzeń

Zobacz aktualne wskaźniki i stawki
 
Dziś jest niedziela,
26 wrzesień
2021
styczeń
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

złożenie płatnikowi oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok r. (PIT-12)

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2012 r.

2 terminy
8
9
10
11

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za poprzedni miesiąc

2 terminy
12
13
14
15

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

3 terminy
16
17
18
19
20

złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy

wpłata za poprzedni miesiąc pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

wpłata za poprzedni miesiąc przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata za poprzedni miesiąc na PFRON

zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia br. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w poprzednim roku korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe

zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

6 terminów
21
22
23
24
25

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

wpłata podatku VAT za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5 terminów
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość