Awans - dla Twojej firmy
 
 
Zorganizujemy Twoje biuro, Ty realizuj swoje plany!
- stały dostęp do dokumentów
- panel komunikacyjny online
 
 

Kalendarium zdarzeń

Zobacz aktualne wskaźniki i stawki
 
Dziś jest wtorek,
24 listopad
2020
październik
 
 
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
 
 
28
29
30

przekazanie na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS

1 termin
1
2
3
4
5
6
7

wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za kwiecień 2012 r.

1 termin
8
9
10
11
12

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

złożenie zgłoszenia INTRASTAT za poprzedni miesiąc

2 terminy
13
14
15

wpłata składek ZUS za poprzedni miesiąc - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za grudzień 2011 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

złożenie informacji podsumowującej (w wersji drukowanej) za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

3 terminy
16
17
18
19
20

wpłata za poprzedni miesiąc pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń ze stosunku pracy

wpłata za poprzedni miesiąc przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku dochodowego

wpłata za poprzedni miesiąc na PFRON

3 terminy
21
22
23
24
25
26

wpłata podatku akcyzowego za poprzedni miesiąc  oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

wpłata podatku VAT za poprzedni miesiąc oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za poprzedni miesiąc o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

wpłata podatku VAT za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) oraz złożenie deklaracji VAT-7K, VAT-7D

złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) za kwartał (poprzedzający m-c złożenia deklaracji) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

5 terminów
27
28
29
30
31
1
 
 
 
Napisz do nas
Wypełnij wszystkie pola
Wyślij wiadomość